Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 7 | Str. 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0 %
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8 %
Využitie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek na určenie retenčnej vodnej kapacity
92,3 %
Genofong lesných drevín - borovica limbová (pinus cembra)
85,9 %
Stolný tenis (história stolného tenisu, jeho dôležitosť v SR, pravidlá hry a iné)
79,7 %
Oxid uhličitý - CO2
76,5 %
Výpočet náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku
73,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: