Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 200 | Str. 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5 %
Jadrová elektráreň a jej vplyv na životné prostredie
96,4 %
Zemetrasenie (charakteristika + zásady činnosti obyvateľstva)
96,2 %
Ťažba nerastných surovín v chránených územiach prírody
94,7 %
Pedológia - Metódy rozboru pôdneho materiálu
94,0 %
Magmatické horniny - stručný prehľad petrológie
92,6 %
Pôdoochranné technológie spracovania pôdy a ich vplyv na pôdne vlastností
92,6 %
PÔDA - ZÁKLADNÁ ZLOŽKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
92,4 %
Pedológia a základy geológie
92,4 %
Geomorfológia - veda o vzniku, charaktere a význame foriem georeliéfu
92,3 %
Geomorfológia - Čierna hora
91,8 %
Základy lesného prostredia - otázky na skúšku
91,2 %
Cyklus uhlíka a životné prostredie v minulosti a dnes
91,1 %
Fylogenéza rastlín a živočíchov (Prahory, Starohory, Prvohory, Druhohory, Treťohory, Štrvtohory)
90,0 %
Geológia - základy lesného prostredia
89,8 %
Ramanova spektroskopia
89,4 %
História baníctva v okolí Gelnice
89,2 %
Príčiny a spôsoby regulácie hydrofyzikálnych vlastností pôdy
89,1 %
Faktory ovplyvňujúce stav pôdnej štruktúry
89,0 %
Učebné texty z geológie
88,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: