Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 375 | Str. 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou leukémiou v terminálnom štádiu
100,0 %
Úrazy a pády - Výskyt úrazovosti vzhľadom na jednotlivé orgány ľudského tela, Rany a krvácanie, Poranenia hlavy a mozgu, Poranenia končatín
100,0 %
Bolesť - všeobecná definícia, typy bolesti, analgetiká
100,0 %
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0 %
Obezita - dodržiavanie zásad výživy a správneho životného štýlu
99,0 %
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8 %
Korózna odolnosť vybraných materiálov vhodných ako implantáty
97,6 %
Úrazy elektrickým prúdom v prednemocničnej starostlivosti
97,4 %
Patofyziológia cievnej mozgovej príhody
97,3 %
Klasická a alternatívna liečba
96,9 %
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3 %
Krv - seminárna práca
94,9 %
Humorálna a bunkami sprostredkovaná imunita
94,3 %
Ošetrovateľstvo - magisterské štátnice
93,9 %
Sociálna práca - Hospice a paliatívna medicína
93,9 %
Komplexná starostlivosť o ženu pri zhubných nádorových ochoreniach rodidiel
91,8 %
Vypracované otázky na skúšku - Základy výživy
91,5 %
Wilsonova choroba. Príčiny, klinické príznaky a liečba.
91,3 %
Študijný materiál na skúšku z Traumatológie
91,2 %
Seminárna práca - Edukácia pacienta s celiakiou
91,1 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: