Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 378 | Str. 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita
Bolesť - všeobecná definícia, typy bolesti, analgetiká
100,0 %
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou leukémiou v terminálnom štádiu
100,0 %
Úrazy a pády - Výskyt úrazovosti vzhľadom na jednotlivé orgány ľudského tela, Rany a krvácanie, Poranenia hlavy a mozgu, Poranenia končatín
100,0 %
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0 %
Obezita - dodržiavanie zásad výživy a správneho životného štýlu
99,0 %
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8 %
Diagnostika silových schopností (laboratórne testy - prístrojové vybavenie merania silových schopností)
97,8 %
Korózna odolnosť vybraných materiálov vhodných ako implantáty
97,6 %
Úrazy elektrickým prúdom v prednemocničnej starostlivosti
97,4 %
Patofyziológia cievnej mozgovej príhody
97,3 %
Klasická a alternatívna liečba
96,9 %
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3 %
CINDI program - ciele, priority, stratégie, kľúčové projekty na Slovensku (seminárna práca z predmetu Verejné zdravotníctvo)
95,1 %
Krv - seminárna práca
94,9 %
Humorálna a bunkami sprostredkovaná imunita
94,3 %
Ošetrovateľstvo - magisterské štátnice
93,9 %
Sociálna práca - Hospice a paliatívna medicína
93,9 %
Zuby (Viac o zuboch, Fluoridy a zubný kaz, Fixný regulačný aparát (FRA))
93,6 %
Potravinové alergie - Epidemiológia a alergie z potravín - semestrálna práca
93,4 %
Biológia detí (Ontogenetický vývin jedinca, Základy ľudskej genetiky, Vzťah medzi génmi a alelami...)
92,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: