Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 215 | Str. 1 / 61


Uni / Názov projektu Kvalita
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0 %
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0 %
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0 %
Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)
100,0 %
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0 %
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0 %
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0 %
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0 %
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0 %
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0 %
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0 %
Výkonnosť ekonomiky Slovenska v meraní HDP, vývoj nominálneho a reálneho HDP (Makroekonómia)
100,0 %
ŠTÁTNY ROZPOČET SR, JEHO ŠTRUKTÚRA A POROVNANIE S ČR V ROKOCH 2017 A 2018
100,0 %
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0 %
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0 %
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5 %
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5 %
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4 %
Nové prvky v riadení podnikateľských subjektov vo viackultúrnom prostredí
99,3 %
Vplyv poľnohospodárstva na rozvoj regiónov SR
99,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: