Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 327 | Str. 2 / 17


Uni / Názov projektu Kvalita
Agroklimatická štúdia vybranej lokality - Nitra
92,8 %
Agroklimatická štúdia
92,6 %
Základy integrovanej ochrany pôdy a vody - vypracované otázky, ťahák a priebežný test
92,4 %
Pedológia a základy geológie
92,4 %
Krajinné plánovanie - Sprievodná správa k. ú. Žirany
92,3 %
Využitie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek na určenie retenčnej vodnej kapacity
92,3 %
Ekológia (Základy ekológie) - kompletné otázky ku skúške
92,3 %
Hodnotenie kvality životného prostredia mesta Lipany - HKŽP - seminárna práca
92,3 %
Agroklimatická štúdia - Čadca
91,6 %
Poľovníctvo II - vypracované otázky + tabuľky ku skúške
91,4 %
Voda v poľnohospodárskej krajine - komplet protokoly
91,1 %
Otázky na skúšku z krajinného plánovania
90,8 %
Exteriérové rastliny - Letničky, Dvojročky a Trvalky
90,5 %
Botanika, rastlinné a živočíšne bunky
90,3 %
Ochrana a tvorba životného prostredia
90,3 %
Botanika - skúšobné otázky (všetky)
90,2 %
Veterná erózia - Vypracované otázky
90,0 %
Vodné hospodárstvo - Povodie Hrona
89,8 %
Geodézia - otázky na skúšku
89,8 %
Vypracované otázky na predmet Diaľkový prieskum Zeme
89,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: