Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 375 | Str. 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0 %
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0 %
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0 %
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2 %
Alkoholizmus matky a vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa
98,9 %
Patologické hráčstvo - Sociálna patológia
98,6 %
Samovraždy (spoločenský problém, klasifikácia, príčiny, prostriedky a spôsoby spáchania, prevencia, sebapoškodzovanie)
98,5 %
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0 %
Emocionálne narušené deti a mládež
97,5 %
Identification and Religious Orientation of the Roma in the Slovak Republic
96,9 %
Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave krestanských pracovníkov
96,6 %
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5 %
Učenie ako prostriedok vzdelávania
96,5 %
Saleziáni don Bosca (osobnosť Don Bosca, história saleziánskeho diela...)
95,4 %
Neohumanistické teórie vo výchove a vzdelávaní dospelých
95,0 %
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5 %
Tézy na štátnu skúšku z didaktiky dospelých
94,4 %
Mediácia a probácia - mimosúdne riešenie sporov
94,0 %
Záverečné pisomné práce
93,8 %
Psychológia rodiny - definície, typy, charakteristky, týranie, láska, rozvod...
93,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: