Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 108 | Str. 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0 %
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0 %
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8 %
Hodnotenie kvality životného prostredia - vypracované otázky na skúšku
94,1 %
Krajinnoekologický plán - Krajinné plánovanie
93,1 %
Biotechnika krajinnej zelene (študijné materiály, skrátena verzia skrípt)
92,9 %
Poľovníctvo I - vypracované otázky + tabuľky ku skúške
92,8 %
Agroklimatická štúdia vybranej lokality - Nitra
92,8 %
Seminárka - Imre Makovecz
92,6 %
Hodnotenie kvality životného prostredia mesta Lipany - HKŽP - seminárna práca
92,3 %
Krajinné plánovanie - Sprievodná správa k. ú. Žirany
92,3 %
Využitie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek na určenie retenčnej vodnej kapacity
92,3 %
Ekológia (Základy ekológie) - kompletné otázky ku skúške
92,3 %
Poľovníctvo II - vypracované otázky + tabuľky ku skúške
91,4 %
Otázky na skúšku z krajinného plánovania
90,8 %
Botanika - skúšobné otázky (všetky)
90,2 %
Veterná erózia - Vypracované otázky
90,0 %
Terénne úpravy (vypracované otázky ku skúške)
89,5 %
Agroklimatická štúdia - klimatológia 1. semester
89,5 %
Agroklimatické štúdia - lokalita Nitra
87,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: