Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Etika - skriptá

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Co je etika?
Etika je filosofická disciplína, jejímž předmětem je lidské jednání z hlediska mravnosti.
1. Základní otázka: Co mám dělat?
Tato na první pohled banální otázka vychází z podstaty člověka. „Člověk se musí tázat - náleží to k jeho podstatě. Není neproblematicky začleněn do nutnosti přírodního dění a také není jako zvíře spjat s omezeným prostředím či s určitým chováním. Člověk je vydán své vlastní svobodě. Musí sám vytvářet svou vlastní existenci, sám rozhodovat o svém jednání. Jako jednotlivec i ve společenství musí vytvářet lidský svět. K tomu je třeba vlastní poznání. To má v celku života orientující funkcí, umožňuje svobodu a odpovědnost v jednání. Proto se musíme tázat na to, co nevíme, ale vědět musíme a vědět chceme, abychom ve svobodě správně jednali.“ (E. Coreth, Základy metafyzicky, str. 9)
Hodnotenie (0x):