Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Kvantitatívne hodnotenie okresu Námestovo

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Okres Námestovo je okresom Žilinského kraja. Nachádza sa v Oravskej kotline.
Susedí s okresmi:
- zo západu: Čadca
- z východu (juhovýchodu): Tvrdošín
- z juhu: Dolný Kubín
- severnú hranicu okresu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Poloha okresného mesta určená:
- matematicky - súradnicami
» zemepisné súradnice okresného mesta Námestovo sú 49°24´ zemepisnej šírky a 19°29´ zemepisnej dĺžky

Poloha okresu určená:
- fyzicko-geograficky
» jeho prirodzenými hranicami sú zo západu výbežky pohoria Kysucká Vrchovina a Kysucké Beskydy, zo severozápadu a severu sú to Oravské Beskydy, zo severovýchodu poľská hranica, z juhu Oravská Magura a z juhovýchodu hranice okresu pretína vodná nádrž Oravská priehrada.
Hodnotenie (0x):