Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Hodnotenie potravín - Víno

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Víno je známe v ľudskej pospolitosti tisícky rokov. Prelína sa ľudskou kultúrnou históriou bez ohľadu na náboženstvo, rasu a zemepisný pôvod. Jedni ho oslavovali, iní zatracovali. História najušľachtilejšieho nápoja je zároveň rovnako pestrá a pútavá ako história jeho pestovateľov a ctiteľov. V starom Grécku i Ríme, u Židov a v celej kresťanskej ére patrilo víno ku každodennému životu. V dejinách je víno často nazývané nápojom, ktorý zohral dôležitú rolu nielen pri slávnostných a spoločenských udalostiach, ale mal významné poslanie i v ľudovom lekárstve, kde mu boli mu pripisované dokonca nadprirodzené účinky. (www.Vino.Obnova.sk, 22.01.2005)
Víno je výrobok (nápoj) získaný úplným alebo čiastočným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna, pomletého hrozna alebo muštu.
Slovensko patrí medzi staré vyspelé vinárske krajiny. Pestovanie viniča hroznorodého, výroba vína a jeho dostávanie do obehu sa u nás riadi Zákonom č. 434/2002 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve plus vykonávacími predpismi a ďalšími vyhláškami MP SR. V zmysle uvedeného zákona sa Slovensko delí na 6 vinohradníckych oblastí: Malokarpatskú Južnoslovenskú, Stredoslovenskú, Nitriansku, Východoslovenskú, Tokajskú a 40 rajónov a obcí, definované sú aj vinohradnícke hony. (Bojňanská T., Tovaroznalectvo,2003, str. 71)
Sortimentná skladba našich vinohradov poskytuje širokú paletu odrôd viniča hroznorodého. Ich správne zastúpenie v jednotlivých vinohradníckych oblastiach, regiónoch či honoch je dôležitou podmienkou pestovateľskej a spracovateľskej úspešnosti.
Hodnotenie (0x):