Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
V diplomovej práci analyzujeme a porovnávame, ako využívajú nástroje marketingovej komunikácie vybraní expresní prepravcovia na Slovensku. Na základe získaných informácií formulujeme závery a odporúčania v oblasti komunikačného mixu pre spoločnosť DHL a ostatné expresné spoločnosti.

Diplomová práca sa člení na päť kapitol. Cieľom prvej je analyzovať trh vybraných expresných prepravcov na Slovensku. Druhá kapitola je teoretická, venujeme sa nástrojom marketingovej komunikácie. V tretej na základe poskytnutých informácií porovnávame stratégiu, ktorú využívajú expresné spoločnosti v oblasti marketingovej komunikácie. V štvrtej opisujeme metodický postup pre hodnotenie využívania vybraných nástrojov komunikačného mixu. V záverečnej kapitole interpretujeme výsledky a prinášame odporúčania.

Okrem webových stránok, ekonomických a dopravných periodík a elektronickej komunikácie s marketingovými oddeleniami expresných spoločností sme čerpali z odbornej literatúry, predovšetkým z diel Philipa Kotlera, ktorý je svetovou autoritou v oblasti marketingu.
Hodnotenie (0x):