Registrácia | Prihlásiť

Referát: Interupcia - umelé prerušenie tehotenstva (sociálny výskum)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V práci analyzujem umelú potratovosť - interupciu samotnú, jej význam, umelú potratovosť na Slovensku v posledných 10tich - 20tich rokoch, porovnávam ju s inými európskymi krajinami s dôrazom na Holandsko, krajinou s najnižšou umelou potratovosťou v rámci krajín so spoľahlivou .štatistikou, týkajúcou sa danej problematiky. Otázky, ktorými sa zaoberám sú najmä :
1. Ktoré ženy predovšetkým podstupujú umelé prerušenie tehotenstva na Slovensku a v ostatných štátoch Európy?
2. Zmenil sa v priebehu posledných 10tich rokov model umelej potratovosti na Slovensku smerom k modelu západoeurópskych krajín?
Hodnotenie (0x):