Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Náboženská filozofia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Úvod

Filozofia vzniká z túžby po poznaní, po pravde. Už dieťa, len čo sa mu otvára rozum, sa za-čína spytovať: “Čo je to? Prečo je to ? Načo je to ?” Táto túžba, i keď nie je u všetkých ľudí rov-naká, stále rastie a sprevádza človeka cez celý život.
Filozofia je rovnako nepostrádateľná pre náboženstvo. Mnohé náboženské problémy vystupujú do popredia až na filozofickom pozadí, a stávajú sa tak významnými pre celé myslenie. Napr. kresťanské učenie o stvorení si ťažko možno vysvetliť bez kategórií, ako o nich hovoril Platón v dialógu “Timaios” a zas napr. poznanie aristotelovských kategórií nám umožňuje pochopiť učenie o Trojici Gregora z Nyssy, ktoré vyrastalo nad filozofickú pojmovosť svojej doby.
Náboženstvo sa teda zaoberá tými istými predmetmi, s ktorými má dočinenia aj filozofia. To platí pre všetky náboženstvá, v ktorých vystupujú tieto motívy či už v primitívnej, alebo aj v kultivovanej forme. Preto som sa aj ja rozhodla vo svojej práci venovať náboženskej filozofii a rozobrať jej jednotlivé druhy.
Hodnotenie (0x):