Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Vývinová psychológia - periodizácia ontogenézy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Viacerí autori navrhli členenie ľudského vývinu do tzv. vývinových štádií. Správanie v každom štádiu sa koncentruje okolo dominantnej témy alebo úlohy a je kvalitatívne odlišné od správania v predchádzajúcom alebo nasledujúcom štádiu. Deti prechádzajú vývinovými štádiami v stanovenom poradí.
V skutočnosti vývin napreduje plynulejšie a jednotlivé štádiá sa môžu v určitých aspektoch prelínať.
Vývin človeka môžeme popisovať viacerými spôsobmi. Okrem už uvedeného členenia na vývinové štádiá, môžeme popisovať vývin jednotlivých oblastí psychiky - motorických, percepčných, kognitívnych, rečových, emočných a sociálnych funkcií, ktoré má tiež svoje výhody, predovšetkým plynulý popis vývinu každej funkcie.
Napriek tomu však zostaneme pri členení vývinu na jednotlivé obdobia. Niektoré témy, napr. vývin hrového správania alebo morálny a sociálny vývin preberieme ešete aj samostatne.
...
Hodnotenie (0x):