Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Podnikové hospodárstvo - scan poznámok

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Podnik je súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania.
Hmotná zložka - obchodné imanie
Osobná zložka - zamestnanci ale aj iné osoby
Nehmotná - technológia, obchodné meno, recepty, patenty
Jeho postavenie vyplýva zo vzájomných interakcií podniku a jeho okolia.
Pod podnikaním sa rozumie sústavná činnosť uskutočnená samostatne podnikateľom, vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Okolie podniku - každý podnika sa nachádza v určitom priestore a čase, v tomto priestore existuje množstvo tzv. prvkov, s ktorými má podnik vzájomné väzby (vzťahy).
Prvky okolia:
A. prvky makroprostredia - patrí tu 6 základných skupín:
...
Hodnotenie (0x):