Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Antická obec - Jak je třeba zkoumat, v co staří kdysi věřili, abychom mohli pochopit jejich instituce

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Chceme zde ukázat principy a pravidla, kterými se řídila řecká a římská společnost. Řeky a Římany jsme spojili do jedné studie, jelikož oba tyto národy - dvě větve téže rasy, mluvící dvěma idiomy stejného jazyka - měly i stejné institucionální základy a prošly podobnou řadou převratů.
Zaměříme se především na zdůraznění základních a podstatných rozdílu, které provždy odlišují tyto staré národy od moderních společností. Náš systém výchovy nás od dětství přivyká žít v prostředí Řeku a Římanu . Zvykáme si je neustále porovnávat s námi, jejich dějiny soudit podle našich a naše převraty vysvětlovat podle jejich. Z toho, co jsme po nich převzali a co nám odkázali, si namlouváme, že se nám podobali. Sotva je můžeme považovat za cizí národy; téměř vždy v nich vidíme nás samé. Odtud pochází mnoho omylů. Sotva se vyhneme omylu o těchto starých národech, když se na ně budeme dívat skrze názory a události současnosti.
Omyly v této věci ovšem nejsou bez nebezpečí. Představa, kterou jsme si vytvořili o Řecku a Římu, často zmátla dnešní generace. Poněvadž jsme instituce starých států špatně pochopili, představovali jsme si, že je u nás oživíme. Vytvořili jsme si iluzi o svobodě u starých národu, která nakonec samu svobodu moderních národů ohrozila. Posledních osmdesát let jasně ukázalo, že jedním z velkých problémů, které brání chodu moderní společnosti, je zvyk mít řeckou a římskou minulost stále před očima.
...
Hodnotenie (0x):