Registrácia | Prihlásiť

SOČ: Benelux (Belgicko, Holandsko a Luxembursko)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Planéta Zem je stará 3,8 miliárd rokov a doteraz sa svetová populácia vyšplhala na hodnotu 6, 2 miliárd ľudí. Vplyvom klimatických podmienok, geografickej polohy, historického a politického vývoja sa 201 nezávislých a suverénnych štátov líši v miere vyspelosti.
Osídľovanie jednotlivých kontinentov bolo podmienené spočiatku hlavne nedostatkom poľnohospodárskej pôdy. Zrazu nebolo dosť pôdy na to, aby sa dopestovalo dostatočné množstvo plodín pre obyvateľstvo. Tak bolo osídlené Stredozemie a osídľovanie pokračovalo aj ďalej do vnútrozemia.
Nedostatok nerastných surovín, politická diktatúra, prípadne okupácia štátu cudzou vládou- to sú faktory, ktoré neprispievajú k rozvoju ekonomiky krajiny. Európa bola ešte navyše postihnutá dvomi svetovými vojnami, čo pre zúčastnené štáty znamená ešte väčšiu ekonomickú záťaž.
Zainteresované štáty západnej Európy sa z toho dokázali spamätať a teraz sú vo všeobecnosti považované za jedny z najvyspelejších krajín sveta. Vysoká životná úroveň jednotlivých krajín sa odráža na životnom štýle obyvateľov. O vyspelosti týchto štátov svedčí aj fakt, že všetky z nich sú členmi medzinárodných organizácií ako OSN, NATO a EÚ.
Hospodárske spoločenstvo BENELUX pozostáva z troch vyspelých krajín západnej Európy( dokonca zaradených na zoznam dvadsiatich ôsmich najvyspelejších štátov sveta) - Belgicko, Holandsko, Luxembursko. Tieto štáty sú impozantné nielen vysokou životnou úrovňou svojho obyvateľstva, ale aj zvláštnosťami, za ktoré vďačia hlavne geografickej polohe.
Mňa osobne fascinujú tieto krajiny tým, že väčšina územia Holandska a Belgicka leží pod hladinou mora. I keď som nemala možnosť navštíviť ani jednu z týchto krajín, z fotografii sa mi vždy veľmi páčili.
Práve to ma viedlo k tomu, aby som v rámci svojej Stredoškolskej odbornej činnosti spracovala tieto krajiny z geografického hľadiska. V mojom záujme nie je riešiť problémy týchto krajín. Budem sa snažiť poskytnúť vám pútavé zaujímavosti, ale aj zrejmé fakty potrebné pre všeobecný rozhľad.
...
Hodnotenie (0x):