Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Vývoj verejnej správy na Slovensku do roku 1918

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Verejná správa - či už ju vnímame ako sústavu orgánov alebo ako činnosť týchto orgánov - prešla vo svojej histórii mnohými zmenami. Viaceré z nich možno vnímať ako dlhodobé tendencie (napríklad striedajúce sa procesy centralizácie a decentralizácie), iné boli jedinečné.

Územie dnešného Slovenska vo svojich dejinách bolo súčasťou viacerých štátnych útvarov, líšiacich sa formou i charakterom štátnej moci (kniežatstvo, kráľovstvo, konštitučná monarchia, republika, federácia). Tieto zmeny prinášali niekedy aj zmeny v organizácii verejnej správy - a často dochádzalo aj k zmenám vo verejnej správe v rámci tej istej etapy bez zmeny formy štátnej moci.

Dejiny verejnej správy na území Slovenska charakterizované neustálymi zápasmi a súperením centralizovanej štátnej správy a miestnej i územnej samosprávy. Hlavný rozpor medzi týmito dvoma zložkami verejnej správy vyplýva z duality centralizovanej štátnej správy a samosprávy a z protikladnosti ich záujmov. Základným záujmom štátnej správy, ale aj samosprávy, je sústrediť vo svojich rukách čo najviac kompetencií a s nimi spojených finančných i ostatných zdrojov, čiže získať čo najväčší podiel na moci v štáte. Práve tento rozpor a výsledky jeho riešenia v dávnejšej i nedávnej minulosti rozhodujúcim spôsobom určovali vývoj verejnej správy na Slovensku.
...
Hodnotenie (0x):