Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Človek a príroda, etika a estetika v diele Jána Kollára Slávy dcéra

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Ján Kollár patrí nepochybne k najvýznamnejším osobnostiam našich literárnych dejín. Impulzom jeho literárnej tvorby bol predovšetkým záujem o slovanskú minulosť, viera v ideály humanity a myšlienka slovanskej vzájomnosti postavená na princípe vzájomného poznávania a zbližovania sa slovanských národov. Tieto vznešené myšlienky spájal s témou hlboko intímnou - s autentickým citovým zážitkom.
V tejto seminárnej práci som sa zamerala na dielo Slávy dcéra, pričom mojím cieľom bolo najmä poukázať na postavenie človeka, prírody, etiky a estetiky v jednotlivých spevoch.

Ján Kollár sa narodil 9. júla 1793 v Mošovciach neďaleko Martina.
Študoval na evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici a na evanjelickom lýceu v Bratislave. Počas štúdií si privyrábal ako súkromný učiteľ v zámožných rodinách.
Pre jeho názorový a citový vývoj mal veľký význam pobyt na univerzite v Jene, kde v rokoch 1817 - 1819 absolvoval evanjelickú teológiu. V Jene bol svedkom rozmachu nemeckého národného hnutia. Spozoroval tu tienisté stránky nemeckého nacionalizmu: rozpínavosť, povýšenectvo a podceňovanie iných národov a uvedomil si jeho nebezpečenstvo pre Slovanov. V Nemecku pôsobil na miestach, ktoré kedysi obývali Slovania, neskôr vyhubení Germánmi.
Okrem toho bol Kollárov pobyt v Jene poznamenaný silným citovým zážitkom. Zaľúbil sa do dcéry evanjelického farára Frideriky Wilhelminy Schmidtovej, nazývanej Mína, ktorá sa stala inšpirátorkou jeho poézie a predobrazom dcéry mýtickej bohyne Slávy. Po pätnástich rokoch odlúčenia sa napokon Friderika napokon stala jeho manželkou.
...
Hodnotenie (0x):