Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Školy (základné školy, stredné školy, vysoké školy...)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. princíp humanizmu
odráža sa vo vzťahovej rovine učiteľ, žiak, vedenie a je dôležité pracovať v klíme
2. princíp demokracie
u nás má každý právo na bezplatné základné vzdelanie bez ohľadu na rasu, náboženstvo, vieru, farbu pleti
3. princíp vedeckosti
pre učiteľa je záväzné neustále vzdelávanie v danom odbore, ak existuje na určitý problém viac teórii, povinnosťou učiteľa je teda žiaka oboznámi s viacerými teóriami ale svoj názor nepresadzovať
4. princíp vlastenectva
občianska náuka, vlastiveda, dejepis

Základná škola
poskytuje základné vzdelanie (všeobecno-vzdelávací charakter)
poskytuje žiakom rozumovú, mravnú, estetickú, pracovnú telesnú, zdravotnú a náboženskú výchovu.
Delí sa na 2 stupne:
- 1. roč. - 4. roč. To je prvý stupeň.
-5. roč. - 9. roč. - druhý stupeň.
...
Hodnotenie (0x):