Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Konštrukcia prekladačov (prednáška 3) - Syntaktická analýza zdola - nahor SA↑

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Konštruuje sa derivačný strom od listov ku koreňu
Vytvára sa pravý rozklad analyzovanej vety - postupnosť pravých vetných foriem v opačnom poradí
Modelom SA↑ je RZA
...
SA↑ rieši nasledujúce úlohy:
1. nájdenie jadra vetného tvaru 
(redukčná časť vetného tvaru, l-fráza -najľavejšia jednoduchá fráza vetnej formy)
2. redukcia jadra vetného tvaru (l-frázy a) na príslušný neterminál A (podľa odpovedajúceho gramatického pravidla A → a).
...
Princíp SA↑ s návratmi:
1. Presúvaj symboly zo vstupu do zásobníka, kým nie je na vrchole a (A  a  P)
2. Redukcia jadra a na vrchole zásobníka na neterminál A
Ak existuje viac pravidiel s rovnakou pravou stranou, systematicky ich skúšame použiť na redukciu.
3. Pokračuj na 1.
4. Ak je celý vstup prečítaný a žiadnu redukciu nie je možné uskutočniť, návrat na 2.
Návrat k miestu poslednej redukcie a použije sa iné pravidlo s pravou stranou rovnou jadru.
Ak to nepomôže, po návrate do stavu poslednej redukcie sa hľadá iné jadro.
5. Ak je v zásobníku len štartovací symbol a celý vstup je prečítaný, veta je prijatá.
...
Hodnotenie (0x):