Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Konštrukcia prekladačov (prednáška 5) - Teória prekladu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
CIELE:
formálna definícia prekladu z jednoho jazyka do druhého so zohľadnením syntaxe aj sémantiky.

PROSTRIEDKY:
rozšírený formálny aparát gramatík a automatov pre reprezentáciu syntaxe
rozšírenie syntaktických pravidiel o atribúty a sémantické pravidlá pre reprezentáciu sémantických vlastností jazyka a prekladu.

DEFINÍCIA PREKLADU
Nech T je vstupná abeceda
D je výstupná abeceda
L1 je vstupný jazyk nad abecedou T
L2 je výstupný jazyk nad abecedou D
Formálny preklad P z jazyka L1 do jazyka L2 je každá podmnožina kartézskeho súčinu L1 x L2.

PREKLAD VETY:
Nech P je preklad z L1 do L2.
Veta y  L1 je preklad vety x  L2 práve vtedy, ak (x,y)  P
...
Hodnotenie (0x):