Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Marketingmix - Marketingový mix

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Der Begriff Marketing ist nach dem ersten Weltkrieg in den USA entstanden und hat sich zum Ende den 50er Jahren auch in Europa durchgesetzt. Marketing ist eine Unternehmens-politik.

Elementar Kennwort des Marketing ist Orientierung auf die Abnehmer und die Befriedi-gung ihrer Bedürfnise. Auf welche Maaße die Firma kommt näher zu ihrem Kunde bestimmt ihre Anstellung an dem Markt und zukunftigen Anstieg oder Fall. Nächster wichtiger Ziel ist Erschaffung angemessenes Gewinnes, aus welchem nächster Wachstum der Firma oder Organisation finanziert. Marketing ist appliziert im Bereich des Unternehmen ebenfalls in der Organisation, die nicht unterschreitet den Gewinn.
...
Pojem marketing vznikol v USA po prvej svetovej vojne a v Európe sa udomácnil koncom 50. rokov 20. storočia. Marketing je firemná politika.

Základným kľúčovým slovom marketingu je orientácia na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb. To, ako sa spoločnosť približuje k svojim zákazníkom, určuje jej postavenie na trhu a budúci vzostup alebo pokles. Ďalším dôležitým cieľom je tvorba primeraného zisku, z ktorého sa financuje budúci rast firmy alebo organizácie. Marketing sa uplatňuje v oblasti firmy aj v organizácii, ktorá nezaostáva za ziskom.
...
Hodnotenie (0x):