Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Sociálna núdza

Skryť detaily | Obľúbený
Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania.
Kľúčové slová:

sociálna núdza

Hodnotenie (0x):