Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Ochranná známka

Skryť detaily | Obľúbený
Ochranná známka je označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej firmy od tovarov alebo služieb inej firmy.Za ochrannú známku možno považovať akékoľvek slová, písmená, číslice, kresby, tvary, farby, emblémy, etikety, prípadne ich vzájomné kombinácie použité na odlíšenie tovarov alebo služieb. V niektorých krajinách sa považujú za ochranné známky aj reklamné slogany a môžu byť zapísané ako také na národných známkových úradoch. Rastie počet krajín, ktoré umožňujú registráciu menej tradičných typov ochranných známok, akými sú jednotlivé farby, trojrozmerné označenia (tvar výrobkov alebo obalov), zvukové označenia (zvuky) alebo čuchové označenia (pachy a vône). Avšak mnohé krajiny stanovili obmedzenia na to, čo môže byť registrované ako ochranná známka, a akceptujú len tie označenia, ktoré sú vizuálne vnímateľné alebo môžu byť znázornené graficky.
Hodnotenie (0x):