Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Manažérska komunikácia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Všeobecná charakteristika komunikácie
Manažérska komunikácia – určitá špecializácia komunikácie t.j je jej časťou, táto komunikácia je rôzna v škole, na podujatiach, pri zábave a pod.
Komunikácia – je určená prostredím, pričom existuje aj v anorganickej prírode a svete a hovorí sa jej ako komunikácia v najvšeobecnejšom slova zmysle, nie je len slovná t.j. ľudská komunikácia ale je to aj komunikácia medzi anorganickými vecami, čiže existuje v zmysle ovplyvňovania, vzťahu a pôsobenia – ak niečo ovplyvňuje niečo tak je to vzťah medzi nejakými neživými vecami, ktoré pôsobia navzájom na seba a teda hovoríme o komunikácii v najvšeobecnejšom slova zmysle / napr. pôsobenie planét, slnka a iných útvarov vo vesmíre/. Pod pojmom komunikácia rozumieme aj komunikácie / cesty / - technický aspekt, telekomunikácie / telefón, internet, rozhlas a pod./ a pošty / odosielanie informácií /
Kľúčové slová:

komunikácia

asertivita

reč

invencia

Hodnotenie (0x):