Registrácia | Prihlásiť

Referát: Rečnícky prejav Ivety Radičovej

Zobraziť detaily | Obľúbený
V práci opisujem jednotlivé rečnícke prostriedky, ktoré vo svojich prejavoch I.Radičová využíva:

Základné rečnícke jazykové prostriedky Ivety Radičovej

Pani Iveta Radičová vo všeobecnosti pôsobí veľmi decentným a elegantným dojmom, čo potvrdzuje aj výberom svojich jazykových prostriedkov. Pri svojich verejných vystúpeniach nevyjadruje osobné pocity a postoje pomocou vulgárnych alebo prehnane expresívnych slov, ktoré by mohli zbytočne odvádzať pozornosť a narúšať celkový dojem z vystúpenia. Naopak, z tohoto hľadiska pôsobí jej prejav nocionálne, naliehavosť a vzťah k veci vyjadrí radšej inými prostriedkami ako pejoratívami či príliš osobnými slovami.
Snaží sa hovoriť konkrétne, volí jednoduché slovné spojenia, ktoré su známe väčšiemu publiku, hoci niekedy tieto strieda aj s kondenzovanými spojeniami. Toto sa stáva, ak sa jedná o závažnú tému alebo ak je položená nepríjemná otázka a ona sa jej snaží decentným spôsobom vyhnúť, resp.neodpovedať na ňu do detailov. Kondenzovanými spojeniami v takomto prípade docieli väčšiu abstraktnosť a neurčitosť.
Hovorí spisovne a zrozumiteľne, nevyužíva slová, ktoré by mohli byť pochopené len užším okruhom ľudí. Práve naopak, vždy sa snaží nájsť akýsi kompromis medzi jednoduchými a odbornými slovami, zachováva jednoduchú kompozíciu, neodbočuje zbytočne od témy a to podstatné veľakrát opakuje a zdôrazňuje. Využíva pri tom aj rečnícky prostriedok rektifikáciu, čiže spojenia ako opakujem, inými slovami, čiže...
Kľúčové slová:

iveta radicova

recnicky prejav

Hodnotenie (0x):