Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Charakteristika organizačnej kultúry - základy manažmentu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Organizačná kultúra je fenomén, ktorý je veľmi zložitý a ťažko definovateľný, ale ktorý, ako naznačujú vykonané prieskumi, významným spôsobom ovplyvňuje dlhodobú úspešnosť podniku. Na jednej strane môže byť zdrojom sily podniku a hlavným nositeľom jej konkurenčnej výhody, na strane druhej môže byť brzdou rozvoja organizácie dokonca i zdrojom jej deštrukcie.

Súčasní manažéri si význam organizačnej kultúry a jej ovplyvňovania v záujme úspešnosti firmy stále viac uvedomujú. Vo svojom úsilí o jej riadenie sa však stretávajú s dvoma limitujúcimi problémami:
1. na slovenskom trhu existuje len malé množstvo relevantných odborných publikácií, ktoré by manažérom v praxi priniesli potrebný teoretický základ,
2. k dispozícii je málo výskumných poznatkov, ktoré by prinášali informácie o kultúre slovenských firiem a ich špecifikách.
Hodnotenie (0x):