Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: 3D vizualizácia seizmických vlnových polí

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
V dnešnej modernej dobe nastal veľký boom informačných technológií, čo poznamenalo nielen informatiku ako takú, ale aj mnoho iných vedných oborov. Výkonné počítače začínajú pomaly prenikať do všetkých sfér nášho života. Výnimkou nie sú ani výskumné pracoviská, kde s nimi majú možnosť pracovať tisícky matematikov, fyzikov, chemikov a mnohých ďalších. Vráťme sa ale o pár rokov späť. Každý z nás si ešte určite pamätá časy, keď počítače neboli schopné poskytnúť dostatočne veľký výkon ani na plynulé prehrávanie videa a tobôž nie na zložité vedecké simulácie. Tieto totiž spravidla pracujú na viacrozmerných vstupných dátach (rádovo až 6-rozmerných), trojrozmerných výstupných dátach a vyžadujú veľkú presnosť. To samozrejme spôsobuje značné „predraženie“ výpočtu, z hľadiska pamäťovej náročnosti a tiež z hľadiska počtu vykonaných operácií.
Hodnotenie (0x):