Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Zootechnika - ťahák

Skryť detaily | Obľúbený
1. Charakterizujte vývojové štádia rastu. Vymenujte obdobie vývojových štádií
1. prenatálne štádium – začína oplodnením vajíčka a končí pôrodom. Delí sa na 3 obdobia:
Blastogenéza, embryogenéza a fetogenéza.2. posnatálne štádium – začína pôrodom a končí telesnou dospelosťou, resp. starnutím. Obdobia: obdobie od narodenia po nezávislosť na matke (mledzivové), obdobie mliečnej výživy, obdobie pohlavného dospievania, obdobie dospelosti, starnutie organizmu a prirodzená smrť.
2. Kedy je rozvoj produkčného prostredia trvalo udržateľný.
- konzervuje prírodné zdroje (vodu, pôdu, genet. zdroje) a nedegraduje prostredie, -ekonomický
Hodnotenie (0x):