Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Základy marketingu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Firma STAVEX, s. r. o začala svoju výrobnú a obchodnú činnosť v r. 1995. Vznikla odčlenením z bývalého š.p. drevárskeho charakteru a svojim výrobným charakterom sa zameriava na výrobu stavebných okien a dverí rôznych typov. Je stredne veľkou firmou, ktorú vlastnia 2 spoločníci. Majitelia investovali kapitál získaný úverom od fin. inštitúcie do 2 budov a nového strojového parku. Technológia výroby je z časti inovovaná novými výrobnými postupmi, ktoré im zabezpečujú vyššiu kvalitu výroby. Veľkým nedostatkom je nekvalitné drevo na výrobu okien a dverí, nepravidelný dodávateľský systém skla a preto t.č. nemôže firma rozšíriť výrobný sortiment o nové druhy okien a dverí. Niektoré konkurenčné firmy dodávajú odberateľom väčšie množstvá za relatívne nižšie ceny, nakoľko sú už v branži známejšie. Ale aj napriek tomu firma preniká na trhy a presadzuje sa kvalitou svojich výrobkov. Má rozdelený systém odberateľov a distribučnú sieť. Plánuje nové marketingové aktivity vo výskume trhu (má vyčlenených 2 pracovníkov) a v reklame. Chce byť marketingovo orientovaná a presadiť sa kvalitou, včasnými dodávkami a cenovo prístupnými výrobkami. Cieľom firmy je získať väčší trhový podiel, znižovanie nákladov a zvýšenie ziskov. V prípadovej štúdii je uvedených 5 výr. rád (vybraní sú zástupcovia) o ktorých budete rozhodovať.
Hodnotenie (0x):