Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Projekt penziónu - manažérska ekonomika

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Ukážka:

1. Čo je to marketingový manažment

Marketingový manažment je procesom racionálneho riadenia marketingových aktivít zohľadňujúcich potreby organizácie, ale aj potreby zákazníkov. Zmyslom marketingového manažmentu je racionálnosť v zmysle časovo najvhodnejšieho, kvalitného a cenovo prijateľného vyhovenia potrebám zákazníkov a racionálnosť v zmysle hospodárneho vynakladania kapitálu organizácie a jeho maximálne zhodnotenie pri úspešnom uspokojovaní potrieb a požiadaviek zákazníkov. Táto otázka zároveň spočíva aj v zákazníkovej akceptácii výrobcom uplatňovaných marketingových postupov, ktorými dotvára a ovplyvňuje trh.

Marketing v súčasných podmienkach chápeme ako koncepciu riadenia podniku, ktorá sa neustále snaží o nájdenie rovnováhy medzi pomerne protichodnými záujmami zákazníka na jednej strane a firmy na strane druhej. Znamená to sústavné sledovanie a následné prispôsobovanie sa existujúcim podmienkam a požiadavkám trhu za účelom dosahovania podnikových cieľov.
Hodnotenie (0x):