Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Právo

Skryť detaily | Obľúbený
Ustava SR schválená 1.9.1992NR SR, a 1.10.1992 nadobudla účinnosť s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré sú účinné od 1. 1. 1993.Základný zákon štátu, je právna norma najvyššej právnej sily, ústavnost znamená že ziadna norma nesmie byt v rozpore s ústavou.Ustava urcuje charakter státu,formu vlady,rozdelenie moci a právomoci statnych organov.skladá da z preambuly,9hláv,156cčl.
I.zakladne ustanovenia II.základné práva a slobody III.hospodárstvo IV.územná samosoráva V.zakonodarna moc VI.vykonna moc VII.sudna mocVIII.prokuratura SR a verejný ochranca práv IX.prechodné a záverečné ustanovenia.
Kľúčové slová:

Právo

Hodnotenie (0x):