Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Ekonomika

Skryť detaily | Obľúbený
Mikro skúmanie správania subjektov a ich rovnováhy, vychádza z ich cieľa(skúmanie ekonomiky zdola)
Makro skúmanie fungovania ekonomiky ako celku (pohľad na ekonomiku zhora)
Hospodárska politika štátuvychádza: zo smeru politikov a záujmov voličov
-je súhrn opatrení štátu v určitom období
-nositeľmi sú parlament, vláda, súdnictvo, centrálna banka
-subjektom HP je štát...
Kľúčové slová:

Ekonomika

Hodnotenie (0x):