Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Kontrola pracovnej presnosti - obrabanie dreva

Skryť detaily | Obľúbený
Pracovná presnosť drevoobrábacích strojov sa určuje meraním odchýlok od základných rozmerov kontrolných vzoriek, ktoré boli obrobené a ich porovnaním s normatívnymi. Pracovná presnosť závisí od geometrickej presnosti sústavy stroj – nástroj pomôcka, od vlastností obsluhujúceho personálu, presnosti nastavenia, od režimov obrábania a iných. Kontrola (meranie) pracovnej presnosti zahrňuje poddajnosť stroja a odchýlky, vzniknuté pružnou deformáciou technologickej sústavy stroj – obrobok.
Hodnotenie (0x):