Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Pavla Valovičová,Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia so zameraním na husitské náboženstvo, práca ŠVOČ na Akadémii Policajného zboru, Katedra spoločenskovedných disciplín. Vedúci práce ŠVOČ doc. PhDr. Jozef Škrovánek, CSc., Bratislava, 2009, 27 s. a príloha. Práca prináša pohľad na spoločnosť na prelome 14. a 15. storočia. Vykresluje udalosti od veľkej západnej schizmy do husitských vojen. Podrobne opisuje význam a dielo majstra Jána Husa a jeho význam a postavenie v českých dejinách. Práca bola vypracovaná samostatne za použitia dostupnej literatúry ako aj dobových dokumentov, článkov a ostatných materiálov uverejnených na webových stránkach Internetu. Všetky použité materiály sú uvedené v kapitole Použitá literatúra s uvedením zdrojov prípade použitia webových stránok Internetu...
Hodnotenie (0x):