Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Fyzika (laboratórne merania, prednášky, cvičenia, materiály na skúšku)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
dynamika,kiematika,moment sily,elektrina - skúška, príklady, laboratórne merania

ukážka:

2. DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU
Pojmy a veličiny:
zotrvačnosť, hmotnosť, hybnosť, inerciálna vzťažná sústava, sila, superpozícia síl, impulz sily, práca, výkon, kinetická energia, potenciálna energia, mechanická energia, typy síl (tiažová, tlaková, trecia, odporová, ťažná, pružná)

Zákony a vzťahy:
Newtonove pohybové zákony, vzťah zrýchlenia a sily, zmena hybnosti a impulz sily, práca, výkon, kinetická a potenciálna energia hmotného bodu, zákon zachovania energie, zákon zachovania hybnosti

Kontrolné otázky:
- Definujte impulz sily a hybnosť, vyjadrite ich vzájomný súvis. - Ukážte, že impulz sily je rovný celkovej zmene hybnosti! - ukážte, že zmena kinetickej energie je rovná práci pôsobiacich síl - aká je výsledná sila pôsobiaca na kvapku, ktorá padá rovnomerným pohybom k zemi - aký impulz udelí stene loptička s hmotnosťou 20 g, ktorá po kolmom dopade rýchlosťou 20 m/s sa od steny dokonale pružne odrazí - aká výsledná sila pôsobí na automobil pohybujúci sa konštantnou rýchlosťou - aká je práca potrebná na zastavenie telesa - vyjadrite kinetickú energiu telesa pomocou hybnosti - aká sila pôsobí na teleso stojace na šikmej doske - ako dochádza k zmene zdanlivej tieže človeka vo výťahu - ktorý zákon vystihuje spätný náraz pušky pri výstrele - popíšte sily pôsobiace na teleso v: pokoji, rovnomernom – zrýchlenom – krivočiarom pohybe  
Hodnotenie (0x):