Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Detská mozgová obrna a iné nervové poruchy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1.2 Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna patrí medzi najpočetnejšie neurovývojové ochorenia. Je neprogresívnym, ale vo svojich prejavoch nie nemenným postihnutím vyvíjajúceho sa mozgu, ktoré vedie k neschopnosti vykonávať motorické funkcie v primeranom rozsahu. (Kraus, 2005)

Podľa Stehlíka (1977) DMO nie je jedno ochorenie v presnom zmysle slova, ale skupina postihnutí, ktoré spája medzi sebou pôvod v ranom detstve alebo ešte před narodením a druh poruchy. Ide o poruchy centrálne, t. j. mozgové regulácie hybnosti. Lesný (1972) charakterizuje detskú mozgovú obrnu ako včasne vzniknuté poškodenie mozgu pred pôrodom, pri pôrode alebo krátko po ňom, ktoré sa prejavuje prevažne v poruchách hybnosti a vývoja hybnosti. Poukazuje pri tom na rozdielnosť pomenovania v rôznych krajinách a obtiažnosť stanoviť presný názov, ktorý by zahŕňal všetky príčiny, príznaky a následky týchto porúch. Jednotliví autori sa uchyľovali k názvom, ktoré boli síce výstižné pre jednotlivé formy, ale nevysvetľovali podstatu DMO.  
Kľúčové slová:

DMO

formy

príznaky

rehabilitácia

Hodnotenie (0x):