Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Informácie a informačný systém
4 prenosy:
1. Informácie, ktoré človek má, obyčajne nie sú tie, ktoré chce.
2. Ktoré chce, nie sú tie, ktoré potrebuje.
3. Ktoré potrebuje, nie vždy vie určiť.
4. Ak ich vie určiť, nie sú obyčajne pre neho dostupné.

Informácie potrebujem vtedy, keď chcem riešiť nejakú úlohu. Vychádzame z toho, že existuje globalizácia – svet sa spája do celkov. Keďže je záujem vytvoriť homogénny celok, musia byť homogénne informácie, ktoré získavame tak, že sú jednotné smernice, zákony. Takže ide o nový systém informácií. Informácie sú na vyššej úrovni. Vyššia úroveň sa dosahuje sa pomocou informačno-komunikačných technológií, ktoré zabezpečia vyššiu kvalitu. Toto presne platí pre účtovníctvo, že prechádzalo mnohými zmenami, ale menilo sa každým rokom...

2. Hospodárske a účtovné operácie
Hospodárske operácie (obchodné prípady) – tu môže dôjsť k ovplyvneniu výsledku hospodárenia, alebo nemusí, keď ide len o zmenu štruktúry majetku. Nájdu odraz v účtovnej operácii – účtovný doklad.
Účtovné operácie – techniky účtovania a nedochádza k zmene majetku
Účtovné operácie
Účtovný doklad = spojovací článok medzi obchodným prípadom a jeho zaúčtovaním a zároveň je to prvotný podklad o hospodárskom jave. Je to písomnosť, na základe ktorej sa dejú účtovné zápisy. Akýkoľvek doklad, písomnosť na základe ktorej sa dejú účtovné zápisy...
Hodnotenie (0x):