Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy - ťahák

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (1. Prednáška)  

Dôvody pre existenciu verejného sektora
SVK-otvorená ekonomika, t.j. Vyvážame! (80% vývoz)

*makroekonomické dôvody– (úroveň štátu) zabezpečenie určitého objemu verej. statkov a služieb, kde je verej. záujem (polícia, obrana, súdnictvo (je nezávislé), veda a výskum-zodpovedné ministerstvo školstva a pod.) 0,5% ide na vedu a výskum na SVK

* mikroekonomické dôvody – nie je záruka toho, že súkromný sektor zabezpečí komplex požadovaných služieb, alebo ich potrebu v dostatočnom množstve, súkr. sektor nebude vykonávať činnosť, ktorý mu neprinesie zisk.

Verejná správa – definícia: Správa vecí verejných a jej vykonávanie vo verejnom záujme, t.j. v záujme všetkých obyvateľov. 

• Ide o službu občanom (skôr nehnmotné statky-sú to prevažne služby občanom). 

• Záležitosti, ktoré sú predmetom VS vždy stanovujú zákony, kde je stanovený obsah a rozsah výkonu VS, nositeľ VS a prostriedky, ktoré je na výkon možné použiť.  

• Verejná správa je striktne riadená legislatívou ( zákon o štátnej službe o verejnej správe) Verejný záujem – má nadindividuálny charakter! 
Hodnotenie (0x):