Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Výukový modul pre podporu predmetu Stavba počítačov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Diplomová práca Výukový modul pre podporu predmetu Stavba počítačov, vznikla za účelom sprístupniť potrebné materiály predmetu študentom. V rámci práce je navrhnutá internetová stránka, ktorá obsahuje elektronickú verziu knihy Stavba počítačov a flash animácie. Úvod práce je venovaný dostupným technológiám pre tvorbu internetových stránok a flash animácií. Ďalej sa venuje možným formátom elektronických kníh. V ďalších kapitolách je popísaný postup riešení praktických príkladov, ktoré sú spracované do flash animácií. Nasledujúce dve kapitoly sa zaoberajú postupom návrhu a implementácií, vytvárania web stránky, flash animácií a elektronickej knihy.

Táto práca vznikla za účelom zjednodušiť prístup študentom k materiálom, z predmetu Stavba počítačov. Cieľom tejto práce je, aby študenti mali vždy k dispozícií učebné materiáli k predmetu Stavba počítačov. Okrem elektronickej verzií knihy, sú študentom sprístupnené animácie praktických príkladov, ktoré sú veľkou výhodou hlavne pre študentov s individuálnym študijným plánom. Tieto animácie sú koncipované výukovo, a preto sa dajú využiť pri štúdiu danej problematiky.

Výukové animácie a elektronická kniha sú vytvorené vo flash formáte. Spoločne aj so všetkými potrebnými materiálmi sú implementované do internetovej stránky. K vytvoreniu internetovej stránky bol použitý skriptovací jazyk PHP spolu s HTML.

V prvej kapitole je stručne popísaní cieľ práce, na čo sa práca zameriava. Poukazuje na dve praktické príklady, ktoré budú spracované do animácií. Tiež oboznamuje aká kniha sa bude spracovávať do elektronickej formy.

V druhej kapitole sú opísané najznámejšie dostupné technológie pre tvorbu internetových stránok. Ďalej sú v tejto kapitole popísané možnosti ako vytvoriť flash animácie, a tiež niektoré programy, ktoré podporujú tvorbu flash animácií. V tejto kapitole sa nachádzajú opísané najznámejšie formáty pre tvorbu elektronických kníh. A záver tejto kapitoly je venovaný postupu riešenia príkladov, ktoré sú spracované do flash animácií.

Ďalšie dve kapitoly sú venované návrhu a implementácií. Najprv je znázornený návrh internetovej stránky, flash animáciám a elektronickej knihy. Potom nasledujúca kapitola postupne poukazuje ako sme tieto veci praktický realizovali.
...
Hodnotenie (0x):