Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Ekologický chov zvierat
Ekologický je taký chov zvierat, ktorý sa podľa pravidiel uskutočňuje:
- Najmenej jeden rok;
- Pri výkrme zvierat, pokiaľ doba výkrmu je kratšia ako jeden rok, zvieratá musia byť ekologicky chované od narodenia;
- Vajcia a mlieko sa považujú za ekologické až po 90 dňovom kŕmnom období, ktoré je zabezpečované krmivami ekologického pôvodu;
- Zvieratá musia byť kŕmené len prírodnými krmivami.
- Kŕmenie sa zakladá predovšetkým na pastve a zelenom kŕmení.
- Jedinými povolenými spôsobmi spracovania a úpravy krmív sú mletie, miešanie a rezanie.
- Je povolený mechanický spôsob podávania krmiva.

Hlavné zásady ekologického chovu zvierat
Ekologicky chované zvieratá vhodne kompletizujú konzumentský reťazec.
Sú zároveň zdrojom produkcie zaujímavých potravinových článkov pre ľudskú výživu jednak z hľadiska biologickej hodnoty, ale tiež z hľadiska organoleptických a ďalších kulinárskych kvalít.
Ide mnohokrát o potraviny, ktoré náš konzument už desaťročia nemal dostupné, pokiaľ si ich sám nedochoval alebo nezakúpil v drobnochovoch.
...
Hodnotenie (0x):