Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
S fyzikálnymi faktormi sa stretávame nielen v práci, ale aj doma. Často krát si ani neuvedomujeme, že za našou zlou náladou, podráždenosťou, či únavou sa skrývajú práve tieto faktory, ktorým sme boli počas dňa vystavení. Fyzikálne faktory ovplyvňujú nielen fyzický ale aj psychický stav človeka a pôsobia priamo na jeho zmysly. Intenzita pôsobenia niektorých fyzikálnych faktorov každým rokom narastá a preto je potrebné uvedomiť si riziká, ktoré so sebou prináša ich pôsobenie a nájsť možné spôsoby na elimináciu ich negatívneho vplyvu.

Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť fyzikálne faktory na vybranom pracovisku a navrhnúť riešenia na zlepšenie súčasného stavu. Pred vykonaním analýzy bolo potrebné oboznámiť sa s platnými legislatívnymi požiadavkami týkajúcimi sa týchto faktorov a následne zhodnotiť či dané pracovisko tieto požiadavky spĺňa.
Hodnotenie (0x):