Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Súčasnú tvár dnešného sveta pozná každý z nás. Pokrok vedy a techniky, inovácie a zlepšenia, ktoré postupným vývojom ľudstvo zaviedlo do každodenného užívania dnes prispievajú k zlepšeniu kvality života. Myšlienka pokojného a stabilného jestvovania bez konfliktov, sporov a nepokojov patrí k základným ideám filozofie života. Trend vývoja spoločnosti však poukazuje na markantné rozdiely vnímania tejto myšlienky.
Situácia, kedy dochádza k využívaniu nástražného výbušného systému rôznymi záujmovými skupinami na dosiahnutie požadovaného cieľa, predstavuje výrazné memento života každého z nás a stáva sa čoraz častejšou súčasťou prítomnosti. Pri takejto udalosti dochádza z pravidla k škodám na majetku, vzniku nepriaznivej spoločenskej situácie, ale aj stratám na ľudských životoch, čo predstavuje najvzácnejšiu hodnotu, ktorú je potrebné chrániť.
Problematika prielomovej odolnosti materiálov je vzhľadom na vznikajúce situácie veľmi aktuálna a je potrebné sa ňou zaoberať. Poznaním hodnôt, ktoré dosahujú jednotlivé materiály voči účinkom pôsobenia vplyvov vznikajúcich pri výbuchu nástražného výbušného systému s následným návrhom vhodného riešenia ochrany mnohokrát predstavuje hranicu medzi bezpečnou situáciou a vznikom veľmi vážnych či smrteľných poranení.
Hodnotenie (0x):