Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Podnikový manažment, podnikanie - vypracované otázky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
2. Cieľové zameranie podniku, základné a parciálne ciele

Každý podnik aktivizuje podnikateľskú činnosť, zvyšuje hospodárnosť a produktivitu práce. Hľadá cesty efektívnejšieho zhodnocovania vstupov vo výrobe a uspokojovania potrieb zákazníkov. Za tým účelom podnik sleduje tri základné ciele, ktorých obsah sa menil vplyvom času, spoločenských požiadaviek i zmenou hospodárskeho mechanizmu.

Základné (všeobecné) ciele:

Pôvodné ciele (dĺžka cieľov 10 - 15 rokov)
1. dosahovanie maximálneho zisku
2. zabezpečenie trvalého ekonomického rozvoja podniku
3. zabezpečovať ekonomickú stabilitu podniku (trvalé zachovanie podniku)

Súčasné ciele (dĺžka cieľov 4 - 5 rokov)
1. dosahovanie zisku pri predchádzajúcom uspokojení požiadaviek trhu
2. zabezpečovanie trvalého ekonomického rozvoja podniku vo vzťahu k svojmu okoliu
3. aktívnou ekonomickou a sociálnou politikou podporovať prostredie, v ktorom je podnik etablovaný

Hlavným cieľom bola maximalizácia zisku. Dôsledkom toho sa vedenie podniku zaoberalo len ekonomickou stránkou a jeho rozhodnutia boli orientované na zisk. Dlhodobým cieľom bolo trvalé zachovanie podniku. V súčasnosti je hlavným cieľom dosiahnuť zisk pri rešpektovaní požiadaviek trhu, spotrebiteľov.
Hodnotenie (0x):