Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Zobrazovacia funkcia umenia - malá exkurzia dejinami estetiky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom tejto práce je poskytnúť percipientovi základnú orientáciu v dejinách estetiky, pohľad na antiku a klasické obdobie, s prihliadnutím na kategóriu zobrazovacej funkcie umenia.
PYTAGOROVSÁ ESTETIKA: V našom exkurze nemôžme nezačať inde, ako práve u Pytagora a jeho žiakov. Pytagorovci tvorili združenie predovšetkým morálno-náboženskej povahy, ale robili aj vedecké, najmä matematické výskumy. Ich hlavnou myšlienkou je téza, že svet je vybudovaný matematicky. Žiaľ na rozdiel od divadla, či hudby sa k výtvarnému umeniu nevyjadrili.
DEMOKRITOVÁ ESTETIKA: Tento Iónsky filozof je v našom hľadaní nesmierne dôležitý, pretože sa uňho stretávame s pojmom mimézis, ktorý prebrali Platón a Aristoteles a vytvorili tak základný pilier európskeho uvažovania o umení. Demorkitos tu, ale nepoužíva slovo mimézis v jeho staršom význame, nie v zmysle hereckého napodobovania, ale v konaní podľa vzoru prírody.
Hodnotenie (0x):