Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Hodnotenie kvality výrobku metódou QFD

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V našej prípadovej štúdii budeme hodnotiť kvality výrobkov A,B,C a D, ktoré sú slané tyčinky. Náš výrobok (A) je výrobok od spoločnosti DRU, a.s. Zvolen - sú to veľmi známe slovenské tyčinky DRU. Konkurenčné výrobky sú slané tyčinky Albert (B) z predajných reťazcov Hypernova, tyčinky CBA (C) od výrobcu CBA Slovakia, a.s. a tyčinky Fresh, ktoré vyrába spoločnosť FRESH s.r.o.

Hodnotiť a porovnávať ich budeme prostredníctvom metódy QFD, ktorá je jednou z metód plánovania. Skratka QFD je skratkou z anglických slov Quality Funkction Deployment, čo môžeme preložiť ako uplatňovanie parametrov kvality. Grafickým výsledkom metódy je kombinovaný maticový diagram nazývaný ako „dom kvality“ (House of quality), ktorý je uvedený a interpretovaný na konci našej prípadovej štúdie.
Hodnotenie (0x):