Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Integrovaná rastlinná výroba

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Základné princípy integrovanej rastlinnej výroby
- náhrada extrémnej špecializácie v RV druhovo pestrými osevnými postupmi
- využitie takých agrotechnických opatrení, ktoré obmedzia eróziu, únik škodlivých látok do podzemných a povrchových vôd;
- použitie odrôd nenáročných na intenzifikačné vstupy, ktoré sú schopné využiť živiny najmä z hlbších vrstiev pôdy, z menej rozpustných foriem, odrôd rezistentných alebo tolerantných voči chorobám a škodcom;
- využitie integrovanej ochrany proti škodlivým činiteľom , ktorá je založená na chemických, biologických a mechanických princípoch;
- optimalizácia výživy a hnojenia na základe výsledkov agrochemických rozborov obsahu živín v pôde a v rastlinách s využitím diagnostických metód pre určenie nutných dávok živín;
- uprednostňovanie využitia organických hnojív alebo iných zdrojov organickej hmoty dodanej do pôdy;
- zníženie vkladov energie - využitie minimálnych spôsobov obrábania pôdy, zníženie potreby chemického ošetrenia.
Hodnotenie (0x):