Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Dejiny vedy a techniky - html offline stránka

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Od prvých kyjakov a oštepov primitívneho človeka až po automatické zbraňové systémy, inteligentnú muníciu a laserové technológie dneška, sú dejiny ľudstva neodmysliteľne späté so súbežnými dejinami vojny a zbraní, ktorými sa viedli. Zbrane niekedy vznikali v súvislosti s požiadavkami prebiehajúcich konfliktov, inokedy sa objavy a vývoj nových zbraní stali katalyzátorom, ktorý umožnil rozpútanie vojny.
Skúsenosti, ktoré získalo ľudstvo z týchto kritických fáz svojho vývoja, dávajú za pravdu poznatkom a tvrdeniam, že spomínané obdobia boli tzv. „urýchľovačmi vedeckého a technického pokroku“. Súčasne sa stalo skutočnosťou, že vedenie vojen od predhistorických čias bolo trvalou súčasťou ľudského bytia.
Kľúčové slová:

html

offline

dejiny vedy

technika

história

Hodnotenie (0x):