Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Konštruktívna geometria - offline html stránka

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Vákuum, ktoré vzniklo vyškrtnutím deskriptívnej geometrie z učebných osnov mnohých stredných a vysokých škôl vypĺňame primeranou pozornosťou základným premietacím metódam.
V geometrii a vo fyzike sa v posledných desaťročiach najmä vďaka výpočtovej technike skúmajú javy v prírode i spoločnosti metódami kvalitatívne odlišnými od tradičných statických metód. Vznikla fraktálová geometria a teória chaosu. V obsahu nájdete stručný výklad aj o týchto nových teóriách.
Pretože koncepcia viacerých tém vyžaduje primeraný matematický aparát, spätná väzba prispieva k prehĺbeniu matematických poznatkov. Nijako to však nebráni prístupu ku všetkým kapitolám aj používateľovi so skromnejším matematickým vybavením.
Hodnotenie (0x):